Club Klondyke

... vi siger ikke hvem der spiller

 

Club Klondyke er en musikklub, der i over 10 år har afholdt koncerter med nye endnu ukendte kunstnere, spændende nye konstellationer med kendte musikere og gensyn med dansk rytmisk musikscenes veteraner. 

Vi er en lille klub med et helt specielt kendetegn:
VI ANNONCERER IKKE HVEM DER OPTRÆDER TIL KONCERTERNE.

Når du først har besøgt Club Klondyke én gang, er du solgt. Club Klondyke bliver til den slags tilbagevendende oplevelser du ikke vil undvære.

Se datoer for kommende arrangementer og mindeværdige billeder fra alle årenes tidligere koncerter her på siderne.


Følg os på:  ------------------------------------------------------------------  


HERMED INDKALDES TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLUB KLONDYKE: 

24.01.2017 KL.17:00. Østerbros Idrætshus. Klub lokalet. Gunnar NU's Plads 7 (til højre for hovedindgangen)


Dagsorden ved denne: Den ekstraordinære generalforsamling er forsamlingens godkendelse af nedenstående forslag til ændring af vedtægternes paragraf 6 afsnit A om bestyrelsens sammensætning og størrelse.

NB: Link til nuværende vedægter

 

Vedtægtens nuværende ordlyd, foreslår vi ændret til : Bestyrelsen skal udgøres af mindst 6 (seks) medlemmer og kan højest udgøres af 10 (ti) medlemmer. Foreningen tegnes af formand og næstformand, - men overfor bank og juridiske enheder af formand, næstformand og kasserer.

 

Medlemmer af bestyrelsen sidder i 2 (to) år. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg på lige årstal - anden halvdel er på valg på ulige årstal.  

Efter den ekstraordinære generalforsamling indkaldes hermed til :

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ordinær generalforsamling afholdes umiddelbart efter den ekstraordinære. Første punkt foreslås at blive stadfæstelse af beslutningen fra den ekstraordinære generalforsamling. Resten af den ordinære generalforsamling vil foregå ifølge foreningens vedtægter. 

Under mødet vil der være en sandwich og drikkevarer til alle deltagere.

 

Efter Generalforsamlingen afholder vi årets første koncert i club Klondyke i Krudttønden, som sædvanligt kl 20.00. Her vil det - også som sædvanligt - være muligt at forny sit års-medlemskab, eller anskaffe sig et mini-medlemskab.

 

DET VILLE GLÆDE OS AT SE RIGTIGT MANGE MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN OG KONCERT D. 24. JANUAR.

 

NB: MINI MEDLEMSSKABER GIVER IKKE ADGANG OG STEMMERET VED FORENINGENS GENERALFORSAMLINGER